Türk Dünyası Atlas’ı tamamlandıTürk Dünyası Atlas’ı tamamlandı

Türk dünyası atlası tamamlandı darısı kültür parkının başına

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası, on beş yılı aşkın bir çalışmanın ardından nihayet tamamlandı. Önümüzdeki günlerde tamamı piyasaya çıkacak olan eserde, iki yüz akademisyenin makalesi bulunuyor.

Türklerin tarih sahnesine çıkışından bugüne kadarki dönemi anlatan ilk toplu kaynak olması bakımından da büyük önem taşıyan eserde, Türk tarihi 5 ana bölümde ele alındı. 12 ciltten oluşan ve Türkçe-İngilizce olarak basılan külliyatta, yüz elli grafiker, danışman ve bilirkişinin imzası bulunuyor.

Türk tarihini en son bilgiler ışığında değerlendirmek ve tek bir kaynakta toplamak amacıyla oluşturulan Türk Dünyası Kültür Atlası’nın çalışmaları tamamlandı. Külliyatta, İlber Ortaylı, Ekmeleddin İhsanoğlu, Feridun Emecen, Mehmet İpşirli, Mübahat Kütükoğlu, Mim Kemal Öke, Ahmet Taşağıl, İdris Bostan, Ali Akyıldız, Baha Tanman, Yusuf Halaçoğlu, Nurhan Atasoy, Uğur Derman, Abdülkadir Donuk, Abdülkadir Özcan, Ara Altun, Kazım Çeçen, Selçuk Mülayim, Hakkı Dursun Yıldız ve Gülçin Çandarlıoğlu gibi sahasında uzman iki yüz seçkin akademisyenin makaleleri yer alıyor. Binlerce resim, minyatür ve haritanın yer aldığı külliyatın görsel tasarımı ise Fevzi Yazıcı ve Kerem Öztürk’e ait. Projeyi yürüten Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Dr. Metin Eriş, atlasın amacının, Türk tarihini öncelikle genç nesillere anlatmak olduğunu söylüyor. Türk tarihinin yalnızca savaşlar tarihi olarak anlatılmasından rahatsızlık duyan Eriş, “Tarihimiz medeniyet ve kültür seyridir. Ancak okullarda bu yönü yeteri kadar anlatılmıyor. Bu atlası yayınlamaktaki gayemiz, hem müteselsil olarak Türk tarihini incelemek ve dolayısıyla tarihimizi kayıt altına almak, hem de insanlara Türk kültür ve medeniyetini anlatmaktır.” diyor. Külliyatın ilk cildi, İslam öncesi Türk tarihini ele alıyor. Bu konuda uzman onlarca akademisyenin makalesinden oluşan kitabı, Selçuklular dönemi takip ediyor. 2 ciltlik Selçuklu dönemini, 6 ciltlik Osmanlı dönemi ve 2 ciltlik Türkiye Cumhuriyeti tarihi izliyor. Külliyatın son cildi ise yeryüzüne dağılan Türk devlet ve topluluklarını anlatıyor.

İlk adımı 1991 yılında atılan projenin tamamlanması, maddi imkânsızlıklar yüzünden uzun sürmüş. Yazım aşamasında sıkıntı çekmediklerini anlatan Eriş, proje maliyetinin yüksek olduğunu ve kaynak bulmakta zorlandıkları için ansiklopedinin bu kadar geciktiğini söylüyor. Külliyat, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’ni Tanıtma Fonu, Ülker, Güriş ve İstanbul Valiliği’nin katkılarıyla tamamlanabilmiş. Eserde yer alan bilgilerin önümüzdeki yıllarda görsel hale getirilebileceğini ifade eden Dr. Eriş, “Külliyatın satışından elde edeceğimiz maddi kaynağı, yine Türk kültürüne hizmette kullanacağız. Kitapları CD haline getirerek okul çağındaki gençlere görerek öğrenecekleri bir kültür ve tarih sunumu hazırlayacağız.” diyor. (0 216 681 18 00)

Türk Tarihi Kültür Parkı bir an önce kurulmalı

Türk Dünyası Kültür Atlası’nın tamamlanmasının ardından, hedefte Türk tarihini ve tarihsel coğrafyasını hem Türk insanına hem de yabancılara göstermek amacıyla oluşturulması planlanan ‘Türk Tarihi Kültür Parkı’ var. Ancak uzun yıllardan beri konuşulan proje bir türlü hayata geçirilemiyor. Türk tarihinin ve Türklerin yaşadığı coğrafyaya ait her unsurun bulunacağı projenin fikir babası Dr. Metin Eriş, binlerce yıl ayakta kalan bir medeniyetin anlaşılması açısından bunun çok mühim bir proje olduğunu söylüyor. Dr. Eriş, Türk tarihinin ve kültürünün görsel anlamda idraki için 1990’da ortaya çıkan projenin netlik kazanması için çaba sarf ettiklerini anlatıyor: “Türk kültür ve tarihine ait unsurları sergilemeyi düşündüğümüz parkta, gençlerimiz ve turistler, geçmişimize dair ne varsa yerinde görebilecekler. Örneğin orada, bizim Orhun Kitabeleri’mizin bir kopyası, Diyarbakır surları, Antep ve Urfa’nın taş evleri bulunacak. Veyahut Kazakistan bir çadırla ya da o bölgenin çok mümtaz bir varlığıyla temsil edilecekse, bu yapılacak. Bu, uzun yıllardan beri beklenen bir proje. Hedefimiz, kültür parkının bir an evvel temelini atmak. Temeli atıldığı takdirde bir devlet politikası olur ve eninde sonunda tamamlanır

Türk Dünyası Atlas’ı tamamlandı yazısına ait etiketler :
Türk Dünyası Atlas’ı tamamlandı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Türk Dünyası Atlas’ı tamamlandı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.