Canlılarda mitoz, amitoz ve mayoz olmak üzere üç çeşit bölünme görülür.
*
I. MİTOZ BÖLÜNME
Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar bir çok canlı grubu tarafından gerçekleştirlebilir.
Bu bölünme sonunda bölünen hücrelerden birbirinin tam benzeri olan iki yavru hücre oluşur. Bölünen hücrenin kalıtsal maddesi önce kopyalanır, sonra eşit olarak iki yavru hücreye aktarılır.
Kromozom sayısı ne olursa olsun bölünme yeteneği olan her hücre mitozla çoğalabilir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[30 Eki 2007 | 24 Comments | ]

Nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak âhengin sağlandığı ölçü.
Sözlük anlamları ‘yön’, ‘yan’, ‘bölge’, ‘bulut’, ‘keçi yolu’, ‘deli, sarhoş deve’, ‘çadırın orta direği’, ‘karşılaştırılan, ölçü olan şey’ gibi çeşitlidir. Edebî kavram olarak, bu anlamlardan hangisine dayandığı tam olarak bilinmiyor.
Aruz ölçüsüne devenin yürüyüşünden doğduğu ve Arap dilcilerinden İmam Halil’in sisteme bağladığı söylenir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[30 Eki 2007 | No Comment | ]

”Vatan Şairi”diyede anılan Namık Kemal’in,toplumsal konuları ve kavramları işlediği coşkulu şiirleri;güçlü ve heyecanlı söyleyişi ile edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.Vatan sevgisi,özgürlük gibi toplumsal kavramları işlediği Hürriyet Kasidesi bunlara birer örnektir.
HÜRRİYET KASİDESİ
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[30 Eki 2007 | 18 Comments | ]

ANLAM BAKIMINDAN ANLATIM BOZUKLUKLARI
1)Gereksiz Sözcük Kullanma:
Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
*Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı.
*Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.
*Onlar da beş yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlar.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[29 Eki 2007 | No Comment | ]

Düşünmemizin en basit birimi kavramlardır. Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani, öznesiyle yüklemi arasında bağ bulunan bir cümle oluşturmaktır. Böyle bakıldığında önerme, en az iki kelime arasındaki bağıntıları içerir. 1. ÖNERMENİN TANIMI VE YAPISI: Sözlü veya yazılı dil, kelimelerin belli kurallara uygun olarak sıralanmasını gerektirir. Bazen bir soru, bazen bir emir, bazen bir dilek, bazen de bildiri biçimi alan bu sıralamalar birer cümle oluşturur. Her önermenin bir cümle olmasına karşılık her cümle bir önerme değildir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[28 Eki 2007 | No Comment | ]

Sırrı Erinç, cumhuriyet dönemi coğrafya araştırmacısı. (24 Ocak 1918, İzmit – 6 Şubat 2002, İstanbul). Ailesi ile birlikte İzmit’ten İstanbul’a taşınması ile İstanbul Erkek Lisesine gitti. İstanbul Üniversitesi Coğrafya ve Jeoloji bölümünü bitirerek doktorasını Buzullaşma üzerine yaptı. Doğu Karadeniz’de Kaçkar Dağları’nın buzul karakterde olduğunu ve Türkiyede de buzul dağlar olduğunu ilk kez ortaya koydu.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[28 Eki 2007 | 2 Comments | ]

Kam : Büyü yapan..
Baskı : Ağır hastaları tedavi edenbir hekimdir..
Ozan : Sadece insanları eğitmez aynı zamanda eğlendirir..
Şaman : Alt ve üst dünyada yardım eder..
Tafsilatli :“En eski Türk şairleri – Tonguzlar’ın Şaman, Mogol ve Boryatlar’ın Bo veya Bugue, Yakutlar’ın Oyun (Ouioun), Altay Türkleri’nin Kam, Samoitler’in Tadibei, Finovalar’ın Tietoejoe, yani bakıcı, Kırgızlar’ın Baksı-Bakşı, Oğuzlar’ın Ozan dedikleri –sahir-şair’lerdir. Sihirbazlık, rakkaslık, mûsikişinâsilik, hekimlik gibi birçok vasıfları kendilerinde toplayan bu adamların, halk arasında büyük bir yer ve ehemmiyetleri vardı.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[28 Eki 2007 | 4 Comments | ]
Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.