İlaç başına 1 lira!İlaç başına 1 lira!

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yasayla, aile hekimlerince yazılan reçetelerden de katkı payı alınacak. Reçetelerde yer alan 3 kutu veya 3 kaleme kadar ilaçlar için 3 lira, sonraki ilave her ilaç için 1 lira katılım payı alınacak.

Yeşil kart sahiplerinin Genel Sağlık Sigortasına devredilmesinden sonra da mevcut uygulamanın aynı şekilde devam ettirilmesi amacıyla SGK yetkilendirilecek.

DEPREM MAĞDURLARINA AYLIK

Van ve Simav’da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, en az 30 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi veya bir aylık kesenek ile karşılık ödenmiş ve bu süreye ilişkin sigortalı tescil işleminin kanunda belirtilen sigortalı bildirim sürelerinden kaynaklanan haller saklı kalmak kaydıyla, depremden önce yapılma şartıyla kurumca aylık bağlanacak. Aylık bağlamada, prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmayacak.

Bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili Kanunda öngörülen prim veya kesenek ile karşılıkların eksik olan kısmı Maliye Bakanlığı tarafından SGK’ya ödenecek.

Bu kapsama girenlerden depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmayacak.

AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

Kanun, İş Kanunu’nda yer alan bazı idari para cezaları günün şartlarına uygun olarak düzenliyor.

Kanuna aykırı olarak işçi çıkaran işveren, her işçi için 450 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverene verilen her özürlü, eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 750 lira olan ceza, bin 700 lira idari para cezasına çıkarılıyor.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, gerçek veya tüzel kişilere sağlayacağı hizmetlerden gelir sağlayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyette bulunduğu dönem içinde, mali imkansızlıklar sebebiyle ödeme güçlüğü yaşayan bazı sosyal taraf temsilcilerinin, kurumsal faaliyetlere katılımlarını sürdürmeleri maksadıyla, birikmiş borçlarını ödemelerinde kolaylık sağlanarak aidat borçlarının yeniden yapılandırılıyor.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önlemeyi Amaçlayan Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da kabul edildi.

İlaç başına 1 lira! yazısına ait etiketler : ,
İlaç başına 1 lira! yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

İlaç başına 1 lira! Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.