Hasta HaklarıHasta Hakları

Günümüzde pek çok kişinin, bir hizmet dalı olan sağlık sektöründen genel beklentileri artmış

ve bu gereksinimi karşılayabilmek için bir çok hastanede artık “hasta hakları bölümleri”
kurulmuştur.

İşte bunlar da bilmeniz gereken haklarınız… (Ancak, hasta olarak bilmeniz gereken haklar
yanında muayene için gittiğiniz hekimin de bir takım hak ve sorumlulukları
olduğunu unutmamalıyız…)

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
(ÖZETTİR, Resmi gazetede yayımlanan orijinal ve detaylı şeklindeki “yönetmelik” tarih ve
sayısı daha altta yer almaktadır)

1. Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik
faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal
durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık
hizmetlerinden faydalanmaya,

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini,
görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10. Güvenlik
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini
yerine getirmeye,

12. Saygınlık görme
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13. Rahatlık
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş
bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi
durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını
kullanmaya,

17. Sürekli hizmet
Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya
HAKKI VARDIR.
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420)

Hasta Hakları yazısına ait etiketler : , , , ,
Hasta Hakları yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Hasta Hakları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.