Genelkurmay dan Yayla AçılımıGenelkurmay dan Yayla Açılımı

Tunceli’de çok tartışılan yayla yasağı kalktı.

Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından uygulanan yayla yasağı nedeniyle MSB ve Genelkurmay Başkanlığı’na karşı dava açan köylü, davayı kazandı.

Genelkurmay Başkanlığı ise bir mezranın geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi işlemini iptal eden mahkemenin kararını temyiz etmeyerek, kararı kabullendi.

Askerin, kararın ardından Tunceli’de yeni geçici güvenlik bölgeleri ilan etmeyi sonlandırdığı ortaya çıktı.

Karara konu olay, şöyle gelişti: Genelkurmay Başkanlığı Tunceli’ye bağlı Nazımiye ilçesi Büyükyurt Köyü Dokuzkaya Mezrası’nı 7 Mayıs 2009 ila 7 Ağustos 2009 tarihleri arasında ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ olarak ilan etti ve bölgedeki yaylacılık faaliyetlerini de yasakladı. Bu mezrada yaşayan ve malvarlığı bulunan Ali Karabulut bu işlemin iptali istemiyle MSB ve Genelkurmay aleyhine Malatya İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Karabulut’un avukatı Barış Yıldırım, bölgenin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’ndaki hiçbir şartı taşımadığı halde güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini, Genelkurmay Başkanlığı’nın anayasa ile tanınmayan bir yetkiyi kullandığını belirttiği dava dilekçesinde, bunun serbest dolaşım özgürlüğü ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Sadece atış ve tatbikat

Yıldırım, kanuna göre sadece atış ve tatbikat amacıyla geçeci askeri güvenlik bölgesi ilan edilebileceğini, mezranın ise atış ve tatbikat alanı olmadığını belirtti. Savunma gönderen Genelkurmay Başkanlığı ise anayasa gereğince kamu yararı ve güvenlik nedeniyle bölgenin askeri güvenli bölge ilan edildiğini bildirdi.

Mahkeme ise sadece atış ve tatbikatın yapıldığı saatlerle sınırlı olarak bir bölgenin askeri güvenlik bölgesi ilan edilebileceğini bildirerek, Genelkurmay Başkanlığı’ndan iki kez tüm mezranın güvenlik bölgesi ilan edilmesinin gerekçesini sordu.

Genelkurmay Başkanlığı, sadece mevzuat hükümlerini yanıt olarak göndermekle yetindi. Mahkeme, bunun üzerine, kararın iptaline hükmetti. Kararda, askeri güvenlik bölgesinin atış ve tatbikat alanlarında ve bu faaliyetler süresince ilan edilebileceğine dikkat çekildi. Kararda bu nedenle Genelkurmay’ın mezarı askeri güvenlik bölgesi ilan etmesine ilişkin işlemin iptaline karar verildiği belirtildi.

Temyiz etmedi

Genelkurmay Başkanlığı şubat ayında verilen karara karşı temyiz hakkını kullanmadı. Genelkurmay’ın itiraz etmemesiyle karar kesinleşti. Avukat Barış Yıldırım, geçen sürede ellerine temyiz konusunda bir tebligat ulaşmadığını, Genelkurmay’ın kararı temyiz etmemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, karardan sonra Tunceli’de hiçbir bölgenin “askeri güvenlik bölgesi” ilan edilmediğini kaydetti.

Genelkurmay dan Yayla Açılımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

Genelkurmay dan Yayla Açılımı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.