Atatürk’ten Özlü SözlerAtatürk’ten Özlü Sözler

AHLÂK, ERDEM, AKIL VE MANTIK

Ulusal ahlakımız,ulusal ilkelerle ve özgür düşüncelerle beslenmeli ve güçlenmelidir.

Özellikle dikkatinizi çekerim,korkutma temeline dayanan ahlak,bir erdem olmadıktan başka,güvene de layık değildir.

Memleket işlerinde,ulus işlerinde,gerçek işlerde hatıra ve dostluğa bakılmaz.

Manevi kuvvet,bilhassa bilim ve inançla yüksek bir biçimde gelişir.

İçtenliğin dili yoktur.İçtenlik açıklanamaz.O,gözlerden ve alınlardan anlaşılabilir.

İnsaf ve merhamet dilemekle ulus işleri, devlet işleri görülmez.İnsaf ve merhamet dilemek gibi bir prensip yoktur. Türkiye’nin gelecekteki çocukları bunu bir an hatırdan çıkarmamalıdır.

Her ne biçimde olursa olsun ,hizmet edenler ulustan,büyük ödüller beklerse doğru bir davranışta bulunmuş olmazlar.Ulustan, çok şey istemeliyiz.Ona hizmet edenler,

görevlerinden başka bir şey yapmamışlardır.

Bir takım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek isteğine kapılmayınız.Bunun hiç bir değeri ve önemi yoktur.

Saygısızlığın,saldırganlığın büyüğü,küçüğü yoktur.

BAŞARI

İnsan başlangıçta iken sonuca vardığını ileri sürerse dünyanın en derin açmazlıkları içinde kendisini bocalar görür.

Başarıyı kolaylaştırmak için bütün çarelerin başında ulusun aydınlatılması ve uyarılması gerekir.

Gücünü herhangi bir yere veren ,onu kullanamayan bir kimse,felçli bir organdır.

Bir ulusun başarısı ,mutlaka bütün ulusal güçlerin bir yöne yönelmesiyle mümkündür.

Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar ,bize ancak ilerleme ve uygulaşmaya doğru bir yol açmıştır.Bize ve torunlarımıza düşen ödev, bu yol üzerinde bocalamadan ilerlemektir.

Zafer “zafer benimdir” diyebilenin;başarı”başarıya ulaşacağım” diyebilenindir.

Bir ulus ,bir toplum,yalnız bir kişinin çabası ile bir adım bile batmaz.

CUMHURİYET

Cumhuriyet;fikirce,bilimce,bedence güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Ey yükselen yeni nesil!…Gelecek sizsiniz.Cumhuriyeti biz kurduk,onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim için bir taraflık vardır.Bir tarafım:O da cumhuriyet taraftarlığı,düşünsel ve toplumsal devrim taraftarlığı.

Cumhuriyet,ahlâk üstünlüğüne dayanan bir ülküdür.Cumhuriyet erdemdir.

Cumhuriyet,sizden”fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür”nesiller ister.

Türk ulusunun yaratılışı ve alışkanlıklarına en uygun yönetim cumhuriyet yönetimidir.

Cumhuriyeti,onun gereklerini yüksek sesle anlatınız.Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Cumhuriyet düşünce özgürlüğünden yanadır.İçten geldikçe ve doğru yolda bulundukça her düşünceye saygı

duyarız.Bütün inançlar bizce saygı değer .Yalnız,başımızdakilerin de insaflı olması gerekmektedir.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.

BİLİM VE ÇALIŞMA

Büyük işler,önemli girişimler ancak ortak çalışma ile sağlanabilir.

Eğer vatan denilen şey,kupkuru dağlardan,taşlardan,ekilmemiş alanlardan,çıplak ovalardan,kentler ve köylerden oluşmuş olsaydı,onun zindandan hiç bir ayrılığı olmazdı.

Yaşamak demek, çalışmak demektir.

Ülkemizin en bakımlı,en şirin,en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerdedir,bilir misin?Orduların yönetiminde bilim ve teknik ilkelerini önder edinmektedir.

Yaşamak için savaşmak şarttır.

Gereğine inandığımız bir işi çabucak yapmalıyız.

Maddi ve özellikle manevi çöküntü,korku ile güçsüzlükle başlar.

DEMOKRASİ

Bizim ulusumuz kökten demokrattır.Kültürünün,geleneklerinin en derin geçmişe özgü evreleri bunu pekiştirir.

Bizim esin kaynağımız,doğrudan doğruya büyük Türk ulusunun vicdanı olmuş ve

hep böyle olacaktır.

Girdiğimiz büyük işlerde ulusumuzun yüksek yeteneği ve yüce sağduyusu başlıca uyarıcımız ve başarı kaynağımız olmuştur.

Hükümet ulustur ve ulus hükümettir.

Memleket yönetiminde sakınmadan ileri sürdükleri karmaşık düşüncelerle ne yapmak istediklerini bilmeyenlere,halkın sağduyusuna başvurmayı tavsiye etmelidir.

DEVRİM

Bizim evren gözünde en büyük güç ve ereğimiz,yeni biçim ve niteliğimizdir.

Şunu da belirteyim ki,Türk ulusunun son yıllarda gösterdiği olağanüstü işlerin,yaptığı siyasal ve toplumsal devrelerin gerçek sahibi kendisidir.Sizsiniz.Ulusumuzda bu yetenek ve gelişme gücü var olmasaydı onu yaratmaya hiçbir güç yetmezdi.

Devrimimiz,Türkiye’nin yüzyıllar boyunca mutluluğunu sağlayacaktır.Bize düşen,onu anlamak ve değerini bilerek çalışmaktır.

Gerçek devrimler onlardır ki,yenileşmeye götürmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilimi solumasını bilirler.

DİL

Dilin ulusal ve zengin olması,ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.Yeter ki bu dil bilinçle işlensin.

Kesin olarak bilinmelidir ki Türk ulusunun,ulusal dili ve ulusal benliği bütün hayatında egemen ve temel olacaktır.

Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun olduğunu kentte ve köyde,yaşı ilerlemiş Türk evlatları ne kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır.

Türk demek ,dil demektir.

”Türk ulusundanım”,diyen insanlar her şeyden önce ve hep Türkçe konuşmalıdırlar.

Ülkesini,yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu,dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Dil devriminin amacı,Türk dilinin kısırlaştırılması değil,yenileştirilmesidir.

Bizim uyumlu,zengin dilimiz yeni Türk harfleri ile kendini gösterecektir.

EGEMENLİK VE ÖZGÜRLÜK

Yurtta barış, dünyada barış.

Egemenlik ,verilmez alınır.

Özgürlüğün de ,eşitliğin de ,adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir.

Özgürlüğü elinden alınan bir ulus ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun,uygar insanlık gözünde bir uşaktan daha iyi davranışa lâyık değildir.

Sonsuz bir özgürlük düşünülemez.Hakların en büyüğü olan yaşamak hakkı bile salt değildir.

Basın özgürlüğünden doğan sakıncaları giderecek araç,yine doğrudan doğruya basın özgürlüğüdür.

Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki ,onun karşısında zincirler erir,taht ve taçlar yanar,hükümdarlar mahvolur.Ulusların tutsaklığı üzerinde kurulmuş kurumlar her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Bir ulus, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin ,o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

Bizim izleyeceğimiz ulusal egemenlik politikasının temeli önce ,cahilliği ortadan kaldırmaktır.Bütün köylüye okumayı ,yazmayı öğretmek ,ulusunu,vatanını, dinini,dünyasını tanıyacak kadar coğrafya ,tarih ve ahlâk bilgileri vermek ve hesap öğretmek ulusal eğitim programımızın ilk amacıdır.

Hayatın her çalışma alanında olduğu gibi özellikle öğretim hayatında da disiplin, başarının temelidir.

Öğretmenler,yeni kuşağı,cumhuriyetin öğretmen ve eğiticileri,sizler yetiştireceksiniz.Eserin değeri ,sizin ustalığınız ve özveriniz derecesiyle orantılı bulunacaktır.

Ulusları kurtaranlar,yalnız ve ancak öğretmenlerdir.Öğretmenden eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adını alma gücünü kazanmamıştır.Ona rast gele bir topluluk denir,ulus denmez.

Okul sayesinde ,okulun vereceği bilim ve fen sayesindedir ki,Türk ulusu,Türk sanatı,Türk ekonomisi,Türk şiiri ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişecektir.

Okul , genç dimağlara , insanlığa saygıyı , ulus ve memleket sevgisini , özgürlük onurunu öğretir.

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem , bilgiyi ; insan için fazla bir süs , bir üstünlük aracı yahut uygar bir zevkten çok , maddi hayatta başarı sağlayan pratik ve kullanılabilir bir araç durumuna getirmektir.

Ordularımızın kazandığı zafer , öğretmen ordusunun zaferi için yalnız ortam hazırladı . Gerçek zaferi siz kazanacak ve sürdüreceksiniz . Ve ne olursa olsun başaracaksınız.

Eğitimdir ki bir ulusu özgür , bağımsız , şanlı , yüksek bir toplum olarak yaşatır veya bir ulusu tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.

Dünyanın her yanında öğretmenler , toplumun en özverili ve saygı değer öğeleridir.

Biz cahil dediğimiz vakit , okulda okumamış olanları kastetmiyoruz . Kastettiğimiz bilim , gerçeği bilmektir . Yoksa , okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi hiç okuma bilmeyenlerden de gerçeği gören gerçek bilginler çıkar .

Hükümetin en verimli ve en önemli görevi milli eğitim işleridir .

EKONOMİ

Askeri zaferlerimize böbürlenmeyelim . Yeni bilim ve ekonomi zaferlerine hazırlanalım .

Tutumlu olmak ulusal bilincimiz olmalıdır .

Bence halk çağı , ekonomi çağı kavramı ile anlatılabilir .

Bağımsızlığın bütünlüğü ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür .

Ekonomi demek her şey demektir . Yaşamak için mutlu olmak için , insanlık varlığı için ne gerekirse hepsi demektir.

Hiçbir uygar devlet yoktur ki , ordu ve donanmasından önce ekonomisin düşünmüş olmasın

Köylünün çalışma meyvelerini ve sonuçlarını kendi yararı için en yüksek noktaya çıkarmak ekonomik politikamızın ruhudur .

Siyasal , askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle güçlendirilemezlerse kazanılan zaferler ömürlü olmaz .

GENÇLİK

Sağlam bir gençlik Türkiye’nin mayasıdır .

Türkiye’nin genç çocukları , yorulsanız da beni izleyeceksiniz . Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler hiç bir zaman yorulmazlar .

Genç düşünceli demek , gerçek düşünceli demektir .

Her türlü spor çalışmalarını Türk gençliğinin ulusal eğitiminin ana öğelerinden saymak gerekir .

Biz kendi benliğimiz içinde ve kendi karakter ve yaradılışımızla gelişiyoruz , gelişeceğiz .

Bu ulus utanmak için yaratılmış bir ulus değildir . Övünmek için yaratılmış tarihini övünçlerle doldurulmuş bir ulustur .

Dünyada sevgisi benim için tek cömert olan şey , Mehmet’in , Türk köylüsünün soyluluğundan gelen şeydir . Onun sevgisine inanmış ve kanmış olanlar en mutlu kimselerdir .

İki Mustafa Kemal vardır : Biri ; ben ölümlü Mustafa Kemal . Diğeri ; ulusun daima içinde yaşattığı Mustafa Kemaller . Ben ikincisini temsil ediyorum .

Halk , köylüler bana her yerde iş programını şu iki sözcük ile dile getirdiler : Yol ve okul .

Büyük şeyleri yalnız büyük uluslar yapar .

Türkiye’nin sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür .

Ulusal efendilik yoktur , hizmet etmek vardır . Bu ulusa hizmet eden onun efendisi olur .

Bizim halkımız çok temiz kalpli,çok iyi ruhlu ,ilerlemeye çok yetenekli bir halktır.Bu halk,bir kez karşısındakilerin içtenlikle kendisine hizmet edeceklerine inanırsa her türlü hareketi çabucak benimsemeye hazırdır.Bunun için gençlerin her şeyden önce ulusa güven vermesi gerekir.

Benim için dünyada en büyük ödül, ulusumun en ufak bir değerbilirliği ve güler yüzlülüğüdür.

Halka yanaşmak ve halkla kaynaşmak,daha çok aydınlara düşen bir ödevdir.Gençlerimiz ,aydınlarımız ne düşündüklerini ve ne yapacaklarını iyice kestirmeli ve onları halk tarafından iyice sindirilip benimsenebilir bir duruma getirmeli ve ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.

* * *

KADIN VE AİLE

Kadınlarımız eğer ulusun gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok aydın ve erdemli olmaya çalışmalıdırlar.

Ey kahraman Türk kadını ! Sen yerde sürünmeye değil ,omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın.

Erkeklerimizin meydana getirdiği ordunun hayat kaynaklarını kadınlarımız işlemiştir.Memleketin varlık nedenlerini hazırlayan kadınlarımız olmuştur.Kimse inkâr edemez ki bu savaşta ve ondan önceki savaşlarda ulusun yaşama yeteneğini tutan hep kadınlarımızdır.

Toplum hayatının kaynağı,çağdaş aile hayatıdır.

Büyük başarılar,değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

Bir toplum bir ulus erkek ve kadın denen iki türlü insandan kuruludur.Olabilir mi ki,bir topluluğun bir bölümünü geliştirelim ,ötekine aldırış etmeyelim de topluluğun bütünü birden gelişme gösterebilsin?

TOPLUM VE KÜLTÜR

Asıl uğraşmaya zorunlu olduğumuz şey ,yüksek kültürde ve yüksek erdemde dünya birinciliğini tutmaktır.

Bir ulusun kültür düzeyi:üç alanda;devlet,düşün ve ekonomi alanlarındaki çalışma ve başarı sonuçlarının özü ile ölçülür.

Düşünceler baskı ve zorlamalarla,top ve tüfekle asla öldürülemez.

kültür dediğimiz zaman bir toplumun devlet hayatında,düşünce hayatında ,ekonomi hayatında yapabilecekleri şeylerin toplamını söylemek istiyoruz ki uygarlıkta bundan başka bir şey değildir.

Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü,müzikte değişikliği alabilmesi,kavrayabilmesidir.

Sanatçı,toplumda uzun çaba ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.

Sanatın en ufağı en şereflisidir.

Efendiler hepiniz milletvekili hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkâr olamazsınız.

MUTLULUK VE UYGARLIK

Bizim gücümüz ulusun güvenidir.

Gerçekten ulusun bağrında bağımsız bir kişi olmak kadar dünyada mutluluk yoktur.

Kılıç ve sapan :Bu iki fatihten birincisi,ikincisine yenilmiştir.

Ulusal savaşlara kişisel tutku değil ,ulusal onur neden olmuştur.

Bilelim ki ,ulusal benliklerini bilmeyen uluslar,başka uluslara av olurlar.

Ulus sevgisi kadar büyük ödül yoktur.

Biz uygarlık,bilim ve fenden güç alıyoruz.Dağları delen ,göklere uçan ,gözle görülmeyen yıldızlara kadar her şeyi gören ,aydınlatan ,inceleyen uygarlığın gücü ve yüce ışığı karşısında ortaçağlık anlayışlarla ve ilkel inanışlarla yürümeye çalışan uluslar yok olmaya veya hiç olmazsa tutsaklığa ve alçalmaya sürüklenirler.

”Uygarım” diyen Türkiye halkı,aile kılığı ile ,yaşayış biçimi ile uygar olduğunu göstermek zorundadır.

Uygarlık yolunda başarı ,yenileşmeye bağlıdır.

Uygarlığın buyurduğunu,istediğini yapmak ,insan olmak için yeterlidir.

Uygar olmayan insanlar ,uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.

Uygarlık öyle güçlü bir ışıktır ki,ona aldırmayanları yakar yok eder .

Türk ulusunun yetenekli ve kesin kararı ,uygarlık yolunda durmadan ,yıkılmadan ilerlemektir.

Ülkeler değişiktir fakat uygarlık tektir ve bir ulusun gelişmesi için bu biricik uygarlığa katılması gereklidir.

Uygar eser meydana getirmek yeteneğinden yoksun olan uluslar özgürlük ve bağımsızlıklarından uzaklaşmaya mahkûmdurlar.

Dünyada her şey için ,maddî şeyler için,manevî şeyler için ,hayat için ,başarı için en gerçek en uyarıcı yol gösterici bilimdir,fendir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

En hakiki tarikat ,medeniyet tarikatıdır.

Medeniyet yolu, insanlık yoludur.

İnkılâbımızın ana prensibi ,medeniyetin nimetlerine kavuşmaktır.

Ben bu vatana,bu ulusa borçlu olduğum ödevi yerine getirdim.Öbür vatandaşlarımdan fazla bir şey yapmış değilim.

Milletin tutsaklığı üzerine kurulmuş müesseseler yıkılmaya mahkûmdur.

Bu ulus evlatlarının özverileri ,kahramanlıkları için ölçü bulunamaz.

Medeniyetin karşısına ortaçağ kafası ile çıkılmaz.

Atatürk’ten Özlü Sözler yazısına ait etiketler : , ,
Atatürk’ten Özlü Sözler yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

“Atatürk’ten Özlü Sözler” için 4 Yorum

 1. havva nur dedi ki:

  bnce atatürk’ün dedigi öslü sözler bnm hayatım.
  atatürk ölmedi tüm milletin yüregin yasıyor
  ne diye bilirim ki her sözleri bnm icin ayrı deger yaratıor
  size karsı ancak sevgimi bu kadar acık tutabiliyiiimmmmmmmmmmm
  google yöneticelerime saygımı iletirimmm

  sevgileriimlleee….

 2. mahmut dedi ki:

  merhaba toplumsal ve siyasal ile ilgili sözler yok

 3. HALİL dedi ki:

  çok güzel bir site ama çanakkale zaferi ile ilgili özlü sözlerde olması gerekirdi

 4. KÜBRA dedi ki:

  ya Atatürk’ün çocuklara verdiği önem de olabilirdi

Atatürk’ten Özlü Sözler Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.