Kam : Büyü yapan..
Baskı : Ağır hastaları tedavi edenbir hekimdir..
Ozan : Sadece insanları eğitmez aynı zamanda eğlendirir..
Şaman : Alt ve üst dünyada yardım eder..
Tafsilatli :“En eski Türk şairleri – Tonguzlar’ın Şaman, Mogol ve Boryatlar’ın Bo veya Bugue, Yakutlar’ın Oyun (Ouioun), Altay Türkleri’nin Kam, Samoitler’in Tadibei, Finovalar’ın Tietoejoe, yani bakıcı, Kırgızlar’ın Baksı-Bakşı, Oğuzlar’ın Ozan dedikleri –sahir-şair’lerdir. Sihirbazlık, rakkaslık, mûsikişinâsilik, hekimlik gibi birçok vasıfları kendilerinde toplayan bu adamların, halk arasında büyük bir yer ve ehemmiyetleri vardı.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[28 Eki 2007 | 4 Comments | ]

Bir kopukluk var derimi teninden ayıran ve bir soğukluk var dokularımı senden koparan.Bir umut var yari yanıma aktaran,bir de hayaller var seni yanımda tutan.Bir yorgunluk var ellerimle yine de gözlerini kapatan,bir suskunluk var korkularımı senden ayıran.Bir somutluk var beni dünde saklayan,bir de ben varım beni ben yapan.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[11 Eki 2007 | No Comment | ]

Şair öncelikle bir yazın insanıdır..Şiir yazan ve söyleyen kişidir.İlkçağlardan günümüze kadar toplumun ileri gelenlerinden,bilici ve sözcü olduğu için toplumun kutsadığı,toplumun ortak duygu ve duyarlıklarının kaynağı olarak görülen ilerici ve dönüştürücü bir kişidir..Ortak duyarlıklar ve değerler toplumdan topluma değişeceği için şairlere evrensel özel değerler yüklemek doğru olmayabilir..Yine de şair kendi toplumunda düşünen,güzel söz söyleyen ve sözü dinlenen bir kişi olarak kabul ve saygı görmüştür..

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[26 Eyl 2007 | 3 Comments | ]
Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.