AWD (All Wheel Drive), tüm tekerleklerden çekiş yani dört çeker anlamına gelmektedir.
Bu siteme sahip araçlarda motor güç aktarmasını klasik tipteki iki tekerli çekişin aksine dört tekere birden aktarmaktadır. Dört teker de birbirinden bağımsız olarak hareket almaktadır. Genellikle arazi araçlarında kullanılan bu sistem son dönemde binek tipli araçlarda da sıkça uygulanır olmuştur.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[10 Ara 2007 | No Comment | ]

Bazı maddeleri birbirinden ayırt etmek kolaydır.Örneğin su ile sütü birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliriz.Fakat etil alkol ile suyu kolay kolay ayırt edemeyiz.
Maddeleri birbirinden ayırt ede bilmek için özkütle, erime noktası, donma noktası, esneklik ve özısı gibi ayırt edici özelliklerden yararlanılır.
Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir.Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alırsak, özkütle birimi g/cm3 olur.
Bir maddenin kütlesi(m) hacmi(v) bilinirse ;o maddenin özkütlesi (d), d=m/v bağıntısı ile bulunabilir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[21 Kas 2007 | No Comment | ]

Web 2.0, O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmaya başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet hizmetlerini – toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını, folksonomileri- yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar. Kelimenin tam anlamı tartışmaya açıktır, Tim Berners-Lee gibi teknoloji uzmanları da kelimenin manasını sorgulamıştır.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[20 Kas 2007 | No Comment | ]

Kalp damarlarını dışarıdan göremiyoruz. Genellikle kasıktan vücudun damarlarına girerek kalp damarlarına ilerliyor ve kalp damarlarının ağzına bir boru (kateter) yerleştiriyoruz. Bu işlemin amacı; kalbin çeşitli bölmeleri ve damarlarındaki kan basıncının ölçülmesidir. Ayrıca kalbin çeşitli bölmelerinden kan örnekleri alınarak kimyasal analizi yapılır. Gerektiğinde, kateter aracılığıyla özel bir boya damarların içine enjekte edilerek, bu bölgenin fotoğrafı çekilir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[18 Kas 2007 | No Comment | ]

Rap, asena kökenleri 1970’lerin getto Amerika’sına dayanmaktadır. Amerika’nın varoş bazı eyaletlerindeki çetelerin birbirlerini islah amaçla buldukları hip-hop kültürünün müzik koludur.
Rap, müziğin temposuna uyarlanarak söylenen kafiyeli sözlerdir. Hiphop kültürünün içindeki başlıca dört elementden biridir. Ve diger elementler DJ’lik, breakdance ve graffiti, hiphop’ı yeterince yaygın hale getiremediği için rap yıllar boyunca değişim geçirmiştir. Rap sözcüğü daima bu aktiviteyi açıklamak için kullanılmamıştır. Müziğin temposuna uygun olarak kafiyeli sözler söylemek Mc’ lik olarak adlandırıldı.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[11 Kas 2007 | No Comment | ]

Destan (efsane), milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış (savaş, göç, istilâ gibi) tarihî olayların (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) toplumsal ve doğal olayların çağdan çağa aktarılmış, aktarılırken de hayal unsurlarıyla oluşmuş, süslenmiş, değiştirilmiş manzum söylenceleridir. Destanlar, Araplar’da “esatir”, Batı’da “mythose” olarak adlandırılır. Destanlar ikiye ayrılır; Yapay ve Doğal Destanlar. Yapay Destanlar yazarı belli olan bir destan türü iken, Doğal Destanlar anonimdir, yani yazarı belli değildir. Destanlar İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı katagorisine aittirler.
Destanlar 3 safhadan oluşur:

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[17 Eki 2007 | 10 Comments | ]

Açık Oturum
Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Açık oturumda, değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Konuşmacılar birbirlerini dikkatle dinler, gerekirse not alırlar. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[13 Eki 2007 | 29 Comments | ]
Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.