Bir toplumun dili, o toplumun yaşantı biçimiyle ilgili olarak oluşur, gelişir; değişir. Dil, toplum neyi, nasıl yazıyor; neyi, nasıl konuşuyor,
Nasıl düşünüyorsa, onlara bağlı biçimlenir.
Evlerimiz de aynı böyle değil mi? Bizim
Günlük hayatımıza, törelerimize, inançlarımıza, ihtiyaçlarımıza göre gelişmiş ve biçimlenmiştir. Başka türlü olabilir miydi?

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[6 Ara 2007 | One Comment | ]

Hakaniye Lehçesi dendiği zaman akla Kaşgarlı Mahmut’un en çok beğendiği, öyle ki “Kaşgar dili”,”Kaşgar Türkçesi” olarak da adlandırılan, bir diğer şekilde “Karahanlı Türkçesi” (Karahanlıca)dilinin devirlerinden biri gelir.
Kaşgarlı’nın şivelerle karşılaştırılırken “Türkçe” diye adlandırdığı Hakaniye lehçesi, ilk Türk yazı dilidir.Bu yazı dili devresinden gelen eserlerin büyük kısmı Uygur yazısı ile yazılmış olduğundan bu döneme Uygur dönemi(devri), bu yazı diline de Uygurca denilebilir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[26 Kas 2007 | No Comment | ]

DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİRİMLERİ
Uyak (kafiye)
• Şiirde dize sonlarındaki ses benzerliğidir. Türk halk şiirinde ayak olarak adlandırılır. Uyakta ses açısından benzeşen sözcüklerin anlam bakımından farklı olmaları gerekir. Şiirde ses benzerliği yoluyla uyum sağlamak ve genellikle okuru etkilemek amacıyla kullanılan uyak, sözlü edebiyat ürünlerinde hatırlamayı ve ezberi kolaylaştıran bir öğedir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[12 Kas 2007 | One Comment | ]

1. Halk Edebiyatının Türk Edebiyatı İçindeki Yeri
Halk edebiyatının Türk edebiyatı içindeki yeri, geçmişte uzun süre okutulan ve bir kısmı
günümüzde de okutulmaya devam eden edebiyat kitaplarının büyük bir kısmında genellikle
Türk edebiyatının devirlerine dönük bilgilerin verildiği bölümlerde veya tablolarda ele alınmıştır.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[11 Kas 2007 | No Comment | ]

Cumhuriyet döneminde Türkiye hemen hemen her alanda hızlı bir çağdaşlaşma hareketine girmiş olduğundan bu dönemde ortaya çıkmış birçok edebi ve fikri hareket aynı zaman içinde varlık göstermişlerdir. Daha önce olduğu gibi bir edebi akım ömrünü tamamlayıp yerine bir başkası geçmemiştir. Birçok edebi akım varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Farklı görüşte olan edebi anlayışlar Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan günüm.üze kadar varlıklarını devam ettirmiş, temsilcileriyle edebiyat ve sanat dünyasında örneklerini vermişlerdir. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında gelişen edebi akımları kesin bir şekilde bir sınıflamaya sokmak biraz zor gibi gözükmektedir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[7 Kas 2007 | One Comment | ]

Hani bazen gök gürler ya alır götürür korku dolu bakışlarımızı.Yağmur yağar,içi ıslanır insanın..Hani bir de sonrasında güneş vardır..Değerini anlayamadığın,baktığında gözlerini kamaştıran..Tarif edemediğin yerlerde saklı.. Ne öyküler vardı,ne romanlar.Bir sevgiliye yazılması gereken ne kadar çok yazı vardı.Özlem-Yüklem ilişkili,değişik,tipi şeklinde sığınırdı içimizde.Kendisine yer edindiği yerden yağışlar,fırtınalar,rüzgarları eksik etmeyen,geceleri gölgesini kovalayan bir dolunay misali..Misafir edilemeyen kalplerde şimdi.. Ufak bir çocuğun masumluğunda sevmiştim oysa.Ne bir selam bekleyebilirdim,ne de son dakika vedası.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[26 Eki 2007 | One Comment | ]

Edebî eser, estetik bir eserdir ama onun incelenmesi bir bilimdir. Her bilim dalında olduğu gibi, edebiyat biliminde de üzerinde anlaşmaya varılmış bir kriterler dizisi mevcuttur ve edebî eser bu kriterler çerçevesinde bilimsel değerlendirmeye tâbi tutulur. Ancak, edebî eserin konusu, doğrudan veya dolaylı olarak insan ve toplum olduğu için, onda, başta sosyolojik malzeme olmak üzere, insan ve toplumla ilgili bütün bilimlerin araştırma alanına giren malzemenin bulunması tabiîdir. Edebî eserdeki insanların hayatı ve tabiatı algılayış ve yorumları felsefenin; sosyal birer varlık olarak birbirleriyle ilişkileri sosyolojinin; giyim-ku-şam, gelenek-görenek ve âdetleri etnolojinin; bilinçaltları, ruh …

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[17 Eki 2007 | 3 Comments | ]
Gizlemek istediğiniz kodları buraya koyabilirsiniz. Örneğin sayyac kodu koyup ikonun görünmemesi için bu kodu koyabilirsiniz.