Öğretici Metinler ve Öğretici Metinlere ÖrneklerÖğretici Metinler ve Öğretici Metinlere Örnekler


ÖĞRETİCİ METİNLER

1. TARİHÎ METİNLER: Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim dalına “tarih” tarih incelemeleri sonucunda yazılan metinlere de tarihi metin denir.
2. FELSEFÎ METİNLER: Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefî metin denir. Yunanca “seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum” anlamına gelen “phileo” ile “bilgi bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan “felsefe” kavramı üzerinde herkesin uzlaştığı net bir tanım yoktur. İnsan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerle ilgili sorulara cevap bulmaya, bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışır. Felsefi düşünce, araştırmaya ve eleştirel bir tavra dayanan bir düşüncedir. Felsefi düşünce, kendisine veri olarak aldığı her türlü malzemeyi aklın eleştirici süzgecinden geçirir. Felsefe insanın yaşamını, değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, bu alanda insan yaşamının ve eylemlerinin kendilerine dayanacağı genel ilkelerin bilgisidir.
3.BİLİMSEL METİNLER : Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere “bilimsel metinler” denir. Bu yazılarda açıklık ve kesinlik önemlidir. Alanında gerekli donanıma sahip kişilerce kısa, öz ve hemen anlaşılabilir tarzda yazılır. Bu yazıların en önemli amacı bilimsel iletişimi gerçekleştirmektir. Bilimsel metinler; bilimsel makale, tarama, değerlendirme yazıları, konferans raporları, toplantı özetleri olarak gruplandırılabilir. Bu metinler; başlık, özet, giriş, asıl metin, sonuç ve tartıma bölümlerinden oluşur.
4.GAZETE ÇEVRESİNDE GELİŞEN METİN TÜRLERİ:
MAKALE: Herhangi bir konuda bilgi verme, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak, desteklemek veya ispatlamak amacıyla yazılmış yazılardır. Temel ögesi “düşünce” olan metin türüdür. Makaleler sanat, edebiyat, bilim siyaset ve toplumu ilgilendiren her konuda yazılabilir. Günlük gazete ve dergilerin dışında belirli bir bilim dalı ile ilgili makaleler de vardır. Her makale belirli bir alandaki uzmanlığın ürünü olmalıdır. Makalenin belli bir hedef kitlesi bulunur. Toplumun ilerlemesi açısından önemi vardır. Makalelerde kanıtlama vardır. Yazar işlediği konuyu her yönü ile araştırıp açıklamak ve okuyucuya benimsetmek durumundadır. Makalenin sonuç bölümünde değerlendirme yapılmalı ve öneriler sunulmalıdır.
DENEME : Denemeler özel görüş ve düşünceleri kesin kurallara varmadan iddiasız, söyleşi havası içinde anlatan metinlerdir. Her türlü konuda yazılabilir. Düşündürürken öğretici olmasından ve yazarın içtenliğinden gücünü alır. Ufuk açıcı özelliğe sahiptir. Denemelerde, felsefi, sosyolojik, ilmî, tarihi temalar ve olaylar bireysel dilin sağladığı rahat ve duygu yönü olan söyleyişle anlatılır. Deneme metinleri; öğretici ve eleştirel deneme, felsefî ve sosyal konularda bireysel düşünceyi ifade eden deneme olarak gruplanır.
SOHBET: Yazarın, herhangi bir konu üzerindeki kendine özgü düşüncelerini, duygularını okuyucularıyla karşılıklı konuşuyormuş gibi içten bir anlatımla ortaya koyan metinlerdir. Konuşma edasıyla, fikirleri derinleştirmeden ifade ederler. Anlatım biçimi samimi konuma tavrıyla beslenir. Sohbet metinlerinde mahalli ve kişisel söyleyişlere yer verilir. Her türlü konu işlenebilir. Ele alınan konu okuyucuyu sıkmadan günlük konuşma havası içinde verilir.
FIKRA : Günlük gazetelerde yayınlanan düşünce yazılarıdır. Her konuda fıkra yazılabilir. Fıkralarda geniş kitleyi ilgilendiren günlük olaylardan seçilmiş farklı konular ele alınır. Gazetelerde yayınlanan fıkralarla sözlü kültür ürünü olan fıkralar birbirinden ayrılır.l Fıkra yazarı öne sürdüğü görüşleri ispatlamak, verdiği bilgilerin doğruluğunu belgelemek zorunda değildir. Yazdığı konu ile ilgili kendi düşüncelerini, görüşlerini, duygularını rahatlıkla anlatabilir. Fıkralarda kesin bir sonuca varılmaz. Fıkra yazarı kişisel anlayışını herhangi bir kanıt göstermeden kendine özgü bir dille anlatır.
ELEŞTİRİ : Bu metinler eseri, yazarı, uygulamaları, dönemi ele alırlar. Nesnel ve öznel olanları vardır. Eleştiri ya doğrudan eleştirisi yapılacak olanın kendisinden veya onun hakkında verilmiş yargılara dayanılarak yapılır. Eser eleştirilerinde, eserin toplum açısından yararlı olup olmadığı incelenir. Genel olarak sonuca varılır.
RÖPORTAJ: Gazete haberlerinden daha genişletilmiş ve yazarın kişisel görüşleriyle zenginleştirilen yazılardır. Bir bölgeyi, bir kişiyi veya bir eşyayı konu alan röportajlar olabilir. Bu yazılarda konu olan habere röportajı yapan kişi de düşüncelerini ekler, insanın gördüğü ve bildiği şeyleri ustaca dile getirir. Röportajlarda alışılmıştan farklı yönleri fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla belgelemek önemlidir. Bu tür metinlerde öğretici, açıklayıcı, kanıtlayıcı, betimleyici anlatım kullanılabilir.
HABERYAZILARI : Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kullanılan metin türüdür. Verilen haberlerin güncel, doğru, kolay anlaşılır, ilginç ve önemli olması gereklidir. Haber yazıları kaynaklarına göre gruplandırılır. 5N 1K, haber yazılarında önemlidir.
5. KİŞİSEL HAYATI KONU ALAN METİNLER :
HATIRA : Anılar öğretici ve bilgi verici niteliktedir. Anı yazarı; yaşadıklarını, gördüklerini ve izlenimlerini aradan zaman geçtikten sonra yazar. Bu metinlerde yaşanılmış zaman dilimi “ben” etrafında anlatılır. Anılarda anlatılanların kanıtlanması amacı güdülmez. Olay, kişi, dönem hakkında bilgi, gözlem ve izlenimler anlatılır. Bu türde yazılmış metinlerde anlatılanlar bazen belge niteliği taşıyabilir.
GEZİ YAZISI : Gezilip görülen yerler hakkında yazılmış metinlerdir. Bu metinlerde görülen yer yazarın dikkati ile anlatılır. Yazar gördüğü yerlerle ilgili dikkatini çeken hususları ve izlenimlerini anlatır. Aynı yeri gezen iki gezi yazarının yazıları bu nedenle farklı olabilir. Bu yazılarda tanımlama, betimleme ve açıklama önemlidir. Bu metinler; görülen yerin kültür ve tabiat zenginlikleri, tarihi özellikleri, yaşama biçimi hakkında bilgi verdiği için önem taşır.
BİYOGRAFİ : Çeşitli alanlarda şöhret olmuş insanlar hakkında oluşturulan metinlerdir. Biyografinin boyutu, bur makale uzunluğunda olabileceği gibi kir kitap büyüklüğünde de olabilir. Biyografi yazılırken, biyografisi yazılacak kişiyle ilgili belgeler ve bilgilerin toplanması önemlidir. Ayrıca konu olan kişinin yaşadığı çevreyle ilişkisi kurulur. Ailesi ve çevresi hakkında bilgi toplanır. Çünkü söz konuşu kişinin mizacının ve bazı önemli kişisel özelliklerinin açıklanması gereklidir. Biyografi metinleri örnek teşkil ettikleri için eğitici yönleri de vardır. MEKTUP : İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirine iletmek için yazdıkları yazılardır. Mektupların; özel mektup, resmî mektup, iş mektubu, edebî mektup gibi türleri vardır. Özel mektuplar; açık, sade ve samimi bir ifade taşır. Dostlar arasında konuşulan her konuda özel mektup yazılabilir. Özel mektuplarda anlatım türünü yazanla okuyan arasındaki ilişki belirler.
GÜNLÜK : Günlükler yaşanılanların ve görülenlerin günü gününe yazılması sonucu ortaya çıkan metinlerdir. Bu metinler inandırıcı nitellik taşır. Yazıldığı günün tarihini taşır. Bu yazılarda yaşananlarla ve görülenlerle yazıda dile getirilenler arasında herhangi bir zaman farkı yoktur. Günlükler genellikle okuyucu düşünülmeden yazılır. Bu yazılarda gözlem önemlidir. Günlük yazarı gördüğünü ve yaşadığını, duygularını, düşüncelerini içtenlikle ifade eder. Bu metin türü; anı, gezi yazısı, roman gibi metin türlerinde kullanılır.

Konu olarak ise “Globalleşen dünyada devlet ve sınırlar” diye bir yazı yazmak bir öğretice metindir

Öğretici Metinler ve Öğretici Metinlere Örnekler yazısına ait etiketler : , , , ,
Öğretici Metinler ve Öğretici Metinlere Örnekler yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

34 Comments »

 • C@N demiş ki:

  yaaa çook sağ olun çook işime yaradı bu site….. inanın internetin çook fadaları var ama doğru kullanıldığı sürece internet olmazsa naparız biz buu ödevleri inanın ilk defa yorulmadan ödevimi buldum saolsun kardeşim……..

 • kevser demiş ki:

  valla site güzel ama
  benim aradıgım yokki burda

 • hilal demiş ki:

  çok thanks iyi oldu bizler için böyle çalışmalar yapnanız

 • __cns__ demiş ki:

  güzelmiş sağolun ama bnm istediğim bilgi yok mlsf :((

 • ebru demiş ki:

  birraz daha bişeyler eklerseniz iyi olurrr

 • !! demiş ki:

  çok saolun güzel olmus ama ögretici metinleri inceleme yöntemi de olsa güzel oludu…(metin ve zihniyet,yapı(plan),ana düşünce,dilve anlatım,metin ve gelenek,anlam,metin ve yazar) bunlarında olması lazım yinede ellerinize saglık

 • ahu demiş ki:

  yaa güzel bilgiler varda bende ebru isimli şahsa katılıorum..lütfen dil ve anlatım,metin ve gelenek gibiterimlerin açıklamasını ekleyin sitenize.aradığm hiçbişiy yoq yani ~~lütfen

 • ahu demiş ki:

  yaa lütfen.”
  metin-yazar ,dil-anlatım,anlama ve yorumlama nedir??
  bunları da yazın.n’olur??

 • hazal demiş ki:

  çok yararlı bir site işime yaradı ama yinede keşke daha açıklayıcı olsaydı iyi olurdu yinede ellerinize sağlık

 • hasan demiş ki:

  site guzel ama ben deneme örneklerinden 1 tane arıyodum ama yoq

 • ahmet demiş ki:

  bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun çok teşekkürler her ödevi burdan indiriyorum

 • O demiş ki:

  VALLA BU SİTE ÇOK ĞÜZEL OLMUŞ EMEĞİ ĞEÇEN HERKESE TEŞEKÜRLER

 • mehmet demiş ki:

  böyle bir ödev sitesi yaptıgınz için gerçekten teşekkür ederim

 • ozan demiş ki:

  saol kardeş çok işime yaradı

 • EDA demiş ki:

  ÇOK TEŞEKKÜREDERİM İŞİME YARADI

 • yonca demiş ki:

  site cog hoş ama eksikleri de varrr..size tşk ediyomm

 • yasin demiş ki:

  metin dil ve anlatım,tema vs. türk edebiyatı.com adresinden bulabilirsiniz

 • semanur demiş ki:

  çok saolun baya işime yaradı emeği geçen herkes tşkler.

 • merve demiş ki:

  cok güzel ama bu konularla ilgili bide örnek yazsanız :-s

 • ela demiş ki:

  herşey war tamam ama öğretici metinlerde inceleme yöntemi yokkkk delircemm yha hiç biryerde yok onlarıda bulup bu sitede yayınlarsanız sewinirim

 • hüseyin demiş ki:

  gözel

 • qizem demiş ki:

  wlla geçrkten çok güsel olmuşş yaaa çok işime yaradı kim yapmışsa ellerne salık

 • sibel demiş ki:

  güzel olmuş fakat her yerde arıyorum mülakat ögretici metinler arasına gimiyo mu?

 • deniz demiş ki:

  cooooookkkkk saolun ya bunlara birer örnek koysaydınız tam olurdu yafff

 • deniz demiş ki:

  Çokkkk güzel olmuş ellerinize sağlık fakat bunlara birer örnek ekleseniz daha iyi olur.ne de olsa büyünce edebiyat öğretmeni olcam:))

 • haydar ates demiş ki:

  örnek yok mu?…buna lütfen…

 • derya demiş ki:

  ya harika bşy ama brs daha açıklayıcı ve örnekler olsaydı daha ii olurduu=)

 • seda demiş ki:

  ii olmuş ama biraz daha örnek olsa daha iyi olur ana genede işime yardaıD:

 • dana demiş ki:

  çok QÜSEL OLMUŞ

 • eda demiş ki:

  yaaaaaaaaaa bnm istedigim yoq ama güsel site ( çengelköy lisesi)

 • tuuba demiş ki:

  çoq tşk ederm çoq işime yaradı kısa ve öz bilgiler tam bnm aradıım gibi emeği geçn herkese tşk.

 • ebru demiş ki:

  hay canınıza kurban allah razı olun çok saolun
  kib

 • hüseyin demiş ki:

  çok kötü……………lannnnnnnnnnnnnnnnnn

 • arf pnr demiş ki:

  y@ hiç örnek vermemişiniz @m@ olm@z

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.